1. Strona główna
  2. Blog
  3. Obowiązkowy NIP nabywcy – zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2020 roku przepisy dotyczące wystawiania faktur do paragonów ulegną zmianie. Przedsiębiorcy mogą wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie.

W ustawie znalazły się także nowe przepisy dotyczące podatników dokonujących sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, które mają ograniczyć nadużycia w zakresie wystawiania faktur, nie mających odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym – tzw. „pustych faktur” – do paragonów fiskalnych. Chodzi o wyeliminowanie m.in. procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura, dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.

W przypadku transakcji tzw. B2C, czyli pomiędzy firmą a osobą prywatną, obowiązują przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie nabywcy w terminie:

• do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
• nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Oprogramowanie enova365 jest gotowe, aby pomóc odnaleźć się firmom w nowej rzeczywistości. Wszystkie funkcjonalności związane ze zmieniającymi się przepisami prawa są opracowane z odpowiednim wyprzedzeniem i dostarczane użytkownikom enova365 bezpłatnie w ramach pakietu aktualizacji.