1. Strona główna
  2. Blog
  3. Jak ERP wspiera zrównoważony rozwój i praktyki ESG w firmach

Współczesny biznes stoi przed wyzwaniami związanymi z zrównoważonym rozwojem i wdrażaniem praktyk ESG – czyli społecznej odpowiedzialności, dbałości o środowisko i ład korporacyjny. Skupienie na zrównoważonej działalności staje się kluczowa dla długoterminowego sukcesu. Na szczęście istnieją narzędzia, które mogą pomóc firmom zarządzać działaniami zgodnie z duchem ESG. Systemy ERP umożliwiają nie tylko efektywne zarządzanie zasobami, ale także dążenie do osiągania celów zgodnych z tymi praktykami.

Jak przenikają się systemy ERP i ESG?

Zdolność do integracji różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa sprawia, że systemy ERP stanowią kluczowe narzędzie w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i dobrych praktyk ESG. Są one w stanie zapewnić kompleksową widoczność działań firmy, umożliwiając efektywne zarządzanie danymi i procesami w sposób, który wspiera zarówno efektywność operacyjną, jak i zrównoważony rozwój.

dobre praktyki esg

Wsparcie systemu ERP dla ESG i zrównoważonego rozwoju

Warto popatrzeć, jak robią to branżowi liderzy.

SAP, jako jeden z najbardziej aktywnych dostawców ERP w obszarze zrównoważoności, wprowadził na rynek produkty takie jak SAP Sustainability Control Tower, SAP Responsible Design and Production, czy SAP Product Footprint Management. Tego rodzaju narzędzia umożliwiają firmom realizację konkretnych celów zrównoważonego rozwoju – od śledzenia ogólnego śladu węglowego produktów, przez budowanie zrównoważoności w projektowaniu produktów, po zarządzanie i dystrybucję.

To jednak jedynie przykład – sprawdźmy, jakie konkretnie kwestie związane z ESG wspiera system ERP i w jakich przypadkach można go zastosować.

Efektywność operacyjna i redukcja śladu węglowego

Przeniesienie systemów ERP do chmury może znacznie zmniejszyć wpływ przedsiębiorstwa na środowisko poprzez redukcję zużycia energii; takie rozwiązanie umożliwiają systemy takie, jak TRIVA czy oparty typowo na chmurze Microsoft Azure. Przeniesienie systemu z typowej serwerowni na wydajne serwery obsługujące ERP w chmurze może zmniejszyć wpływ na środowisko o ponad 50%. To nie wszystko, jeśli chodzi o dobre praktyki ESG związane z kwestiami środowiskowymi – ERP może wspierać firmy w optymalizacji łańcuchów dostaw i procesów produkcyjnych, prowadząc do znaczących korzyści ekologicznych.

Zarządzanie danymi i raportowanie ESG

Brak wystarczających danych to jedno z głównych wyzwań w realizacji celów ESG. Systemy ERP mogą pomóc przezwyciężyć te przeszkody, zapewniając dostęp do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym z różnych funkcji biznesowych, co umożliwia łatwe rejestrowanie, raportowanie ESG i działanie w zakresie dobrych praktyk.

Ma to swoje potwierdzenie w twardych danych. Badanie IBM i SAP wykazało, że organizacje, które skutecznie angażują systemy ERP w realizację celów finansowych i środowiskowych, osiągają lepsze wyniki finansowe oraz środowiskowe.

Gdzie można zastosować system ERP dla ESG?

Przykłady firm i organizacji wykorzystujących ERP do wsparcia dobrych praktyk ESG są różnorodne. Od dużych banków europejskich, które wdrażają transformacje ESG, poprzez wielkie konglomeraty z Azji rozwijające strategie ESG, aż po producentów materiałów w Ameryce Północnej, strategie te wskazują na zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju, które obejmuje zarówno aspekty środowiskowe, jak i społeczne.

Przyszłość ERP i ESG

Rozwój technologii ERP w kontekście zrównoważonego rozwoju i praktyk ESG jest nieunikniony. Integracja danych ESG do systemów ERP, opracowanie zaawansowanych narzędzi analitycznych i raportowych oraz wzmocnienie odpowiedzialności i przejrzystości w całym łańcuchu wartości są kluczowe dla przyszłych innowacji w tej przestrzeni

Przedsiębiorstwa mogą oczywiście napotykać wyzwania: trudności z integracją danych z różnych źródeł, zapewnieniem ciągłości i spójności danych, czy adaptacją procesów biznesowych do wymogów zrównoważonego rozwoju. Mimo to warto zadbać o strategiczne podejście do dobrych praktyk ESG, wspieranych przez skuteczne narzędzia ERP, co może pozwolić firmie na uzyskanie nowych możliwości biznesowych, optymalizację kosztów oraz wzrost wartości.