Czy JPK działa? Czas na pierwsze wnioski. MŚP do poprawki

Ministerstwo Finansów zrealizowało do tej pory 2/3 procesu wdrażania struktur związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Zatem resort zgromadził już wystarczającą liczbę informacji, na podstawie których można wyciągnąć pierwsze wnioski w kwestii funkcjonowania JPK w rzeczywistości. Już nie tylko największe przedsiębiorstwa, ale również podmioty z sektora MŚP są objęte obowiązkiem regularnego wysyłania plików w formacie JPK … Continued