Zarządzanie Odzieżą Roboczą

Moduł enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika) wspiera ewidencję procesów związanych z wydawaniem ora zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika.


Aplikacja kontroluje aktualną liczbę wydajen odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruje okres użytkowania charakterystyczny dla poszczgólnych pozycji asortymentowych (możliwe generowanie zwrotów odzieży "przeterminowanej"). Użytkownik definiuje zestawy wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy.


Moduł jest przeznaczony dla firm, w których odzież roboczą jest nieodłącznym elementem, w szczególności dla firm:

  • handlowych
  • produkcyjnych
  • budowlanych
  • ZPCHR
  • rastauracji oraz hoteli
  • instytucji publicznych
  • firm farmaceutycznych

Moduł umożliwia ewidecję wydanej odzieży i wyposażenia dostępnej na kartotece pracownika (wszyskie informacje o pracowniku dostępne są z jednego miejsca w systemie), ścisłą kontolę stanu wydanej odzieży roboczej i wyposażenia.

Wymagany jest moduł enova365 Handel

Enova Sprzedaż Zarządzanie Odzieżą Roboczą Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl