Szkolenia

Moduł enova365 Szkolenia przeznaczony jest dla firm szkoleniowych, ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz firm prowadzących szkolenia wewnętrzne dla pracowników.


Aplikacja umożliwia:

 • kompleksową obsługę szkoleń za pośrednictwem jednego narzędzia
 • automatyzację procesu planowania oraz ewidencji szkoleń
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi szkoleń poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (kontrola kolizji dostępności sal oraz prowadzących)
 • kontrolę przebiegu szkoleń oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe
 • dostęp do pełnej informacji analitycznej o uczestnikach

 

Funkcjonalność:


Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

 • Obsługa kartoteki szkoleń
 • Obsługa kartoteki wykładowców – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło), prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców
 • Obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie)

 

Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

 • Edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia)
 • e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej

 

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

 • Tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń
 • Możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów
 • Możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów

 

Rozliczanie grup szkoleniowych:

 • Fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, pro-forma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne)
 • Końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów
 • Kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/ uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza z płatnikiem), windykacja należności z tytułu szkoleń

 

Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

 • Lista obecności uczestników na zajęciach
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne)
 • Protokoły z przeprowadzonych egzaminów
 • Wydruk zajętości sal za wybrany okres
 • Wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres
 • Możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel)
 • Obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE

 

Moduł został w pełni zintegrowany aplikacjami księgową, handlową, kadrowo-płacową oraz CRM systemu enova365.

Enova Sprzedaż Szkolenia Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl