SMS

Moduł dodatkowy enova365 SMS umożliwia wysyłanie wiadomości z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS, stwarzając dodatkowy kanał komunikacji z Kontrahentami lub Pracownikami.

Program daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API.

System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź Osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.

Można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenie, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np. o:

  • aktualnych promocjach dla Kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe – Smsing)
  • terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń
  • zbliżającym się terminie płatności za fakturę
  • przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości)
  • zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia
  • etapie realizacji zamówienia
  • dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.

Enova Sprzedaż SMS Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl