Rozwiązania B2B

Do grupy rozwiązań o charakterze Business to Business zaliczamy różnego rodzaju aplikacje ułatwiające komunikację pomiędzy współpracującymi ze sobą przedsiębiorstwami i organizacjami. Mogą być one oparte o dedykowane witryny sieci web – tzw. panele www, różnego rodzaju usługi internetowe (web services) lub wymianę komunikatów za pomocą protokołu FTP, czy też poczty elektronicznej (e-mail). Zastosowane rozwiązanie zależy od możliwości i rodzaju komunikacji oraz od stawianych celów. Pomagamy Klientom zidentyfikować właściwe procesy B2B, projektujemy i wdrażamy systemy realizujące zadania B2B

Enova Rozwiązania B2B Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl