Projekty

Moduł enova365 Projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów.

Zawiera w sobie funkcje związane z budżetowaniem projektów:

 • tworzenie budżetu dla projektu
 • planowanie kwot kosztów i przychodów
 • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego)
 • wprowadzanie korekt
 • kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu)
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów

Pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM umożliwia:

 • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami
 • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań
 • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty
 • łączenie kilku projektów w kampanie

Budżet może być planowany:

 • w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)
 • w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)
 • w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości

Funkcjonalność:

 • kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia
 • automatyzacja procesu przypisywania dokumentów do projektów
 • kontrola realizacji budżetów projektów
 • możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi projektu poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów.
 • pełna informacja analityczna

Moduł jest dedykowany dla podmiotów, które działają w oparciu o realizację konkretnych projektów lub są zobowiązane do kontroli przebiegu projektów realizowanych w ramach uzyskanego dofinansowania.

Enova Sprzedaż Projekty Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl