Pracownicy Uczelni

Moduł dodatkowy enova365 Pracownicy Uczelni to rozwiązanie dedykowane dla Uczelni Wyższych, ujmujące specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

Pomiędzy nauczycielami akademickimi, a pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi istnieją istotne różnice w rozliczaniu kadrowo-płacowym. W rozliczaniu nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.

Moduł dodatkowy enova365 Pracownicy Uczelni rozszerza funkcjonalność modułu enova365 Kadry i Płace o dodatkowe tabele: nauczyciele akademiccy oraz pozostali pracownicy (pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi).

Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

 • Uczelnia
 • Inne dane
 • Kariera naukowa
 • Oceny
 • Specjalizacje lekarskie
 • Ukończone uczelnie
 • Etat | Rotacja
 • Etat | Ogólne - uczelnia ( rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne)
 • Kadry pozostałe - Odznaczenia

Dodatek umożliwia definiowanie:

 • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami
 • definicji ocen
 • dyscyplin
 • dziedzin
 • grup pracowniczych
 • kierunków
 • specjalizacji
 • specjalności
 • stopni naukowych
 • tytułów naukowych
 • tytułów zawodowych

Celem nadrzędnym jest umożliwienie pełnej ewidencji kadrowo-płacowej pracowników uczelni oraz rozliczenie ich wynagrodzeń. Dodatkowe tabele umożliwiają grupowanie pracowników ze względu na zajmo-wane stanowiska. Nowe słowniki i zakładki pracownika dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

Korzyści:

 • Pełna ewidencja kadrowo-płacowa pracowników uczelni
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni
 • Możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni)
 • Ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni)

Enova Sprzedaż Pracownicy Uczelni Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl