Pracownicy Przeszeregowanie

Moduł dodatkowy enova365 Pracownicy Przeszeregowanie rozszerza funkcjonalność modułu enova365 Kadry i Płace o możliwość seryjnego aktualizowania wynagrodzeń pracowników. Pozwala szybko i bezproblemowo zaewidencjonować podwyżkę płac w firmie.

Głównym zadaniem jest umożliwienie seryjnego wprowadzenia awansów i zmian płacowych dla wielu pracowników jednocześnie. Przeszeregowanie umożliwia wprowadzenie zmian w wynagradzaniu przykładowo na określoną kwotę czy procent dla wybranej grupy pracowników, bez konieczności uzupełniania danych dla każdego pracownika z osobna. Wykonane przeszeregowanie zawiera listę pracowników, dla których aktualizacja została dokonana wraz z informacją o wprowadzonych zmianach płacowych.

Enova Sprzedaż Pracownicy Przeszeregowanie Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl