Opis Analityczny - Aktywacja

Moduł enova365 Opis Analityczny - Aktywacja umożliwia opisywanie dokumentów celem przypisania ich do konkretnych do projektów.

Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova365 Księgowość oraz enova365 Projekty. Jednakże w praktyce najczęściej opisywaniem dokumentów zajmują się pracownicy, którzy nie mają lub nie potrzebują dostępu do powyższych modułów. To właśnie dla nich dedykowany jest moduł enova365 Opis Analityczny – Aktywacja, który umożliwia dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych i innych. Warto pamiętać, że konieczne jest także posiadanie dostępu do opisywanych dokumentów.

Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova365 umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

  • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym
  • analizy kosztów funkcjonowania firmy
  • kontroli realizacji umów z kontrahentami
  • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa

Wszystkie dane podstawowe i budżetowe można, z poziomu użytkownika, eksportować do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów i dalej je analizować.

Enova Sprzedaż Opis Analityczny - Aktywacja Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl