Nagrody i rekomendacje

 • Microsoft "Twoja firma, Twoja szansa na sukces"

Dyplom dla firmy Soneta za zajęcie drugiego miejsca w programie "Twoja firma Twoja szansa na sukces" z aplikcję enova365 - systemem ERP pracującym w chmurze, w oparciu o Windows Azure.

 • Diament Forbes 2012

Soneta Sp. z o.o. została wyróżniona Diamentem miesięcznika Forbes na rok 2012.

 • ERIF

Rejestr Dłuzników ERIF BIG SA zaświadcza, że firma Soneta Sp. z o.o. wykorzystuje narzędzia prewencyjne oraz windykacyjne Rejestru Dłużników ERIF BIG SA.

 • Solidna firma 2011

Certyfikat został wręczony prezesowi Robertowi Czule podczas uroczystej gali na Wawelu. Certyfikaty Solidna Firma przyznawane są od 10 lat. W ramach procedury kwalifikacyjnej każde przedsiębiorstwo przechodzi trzyetapową weryfikację. Wyróżnienie potwierdza stabilność i wiarygodność firmy Soneta. Składamy gratulacje pozostałym nagrodzonym firmom

 • Innowacja roku 2011

Firma Soneta sp. z o.o. znalazła się w gronie firm nagrodzonych certyfikatem Innowacja Roku 2011. Wyróżnienie zostało przyznane za promowanie idei innowacyjności, nowoczesnych, unikalnych i oryginalnych rozwiązań.

Ogólnopolski program Innowacja Roku ma na celu promocję innowacyjnej myśli technologicznej polskich przedsiębiorstw. Jego zadaniem jest eksploracja rynku, pod kątem wyszukiwania, a następnie wytypowania innowacyjnych wyrobów i technologii, które po poddaniu ocenie otrzymują certyfikat „Innowacja Roku”. Przedmiotem oceny były zastosowane w praktyce lub wdrożone przedsięwzięcia, rozwiązania, produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, nowatorskim, a także w istotny sposób zmodyfikowane. Program realizowany jest pod patronatem i przy merytorycznym wsparciu Fundacji Centrum Innowacji FIRE.

 • Jakość Roku 2011

Oprogramowanie enova uznane za Jakość roku przez „Rzeczpospolitą”!

Kapituła Programu oraz eksperci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji docenili wysokie standardy działalności firmy Soneta, przyznając jej tytuł „Jakość Roku 2011” i nagradzając tytułem „Produkt Roku 2011” system ERP enova produkowany przez firmę.

Soneta spełniła kryteria skutecznej realizacji przyjętej polityki jakości. Do przyznania nagród przyczynił się również pozytywny odbiór działalności przez klientów i współpracowników. Zdaniem organizatorów konkursu efektywność zarządzania organizacją oraz klarowność stosowanych procedur zapewnia firmie sprawne funkcjonowanie, a wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych stanowi gwarancję najwyższej jakości produktu.

Prezes Soneta będzie uczestniczył w uroczystej Gali Finałowej Programu 28 lutego br. w Warszawie, gdzie odbierze statuetkę oraz dyplom za wyróżnienia.

 • Microsoft

Dyplom dla firmy Soneta Sp. z o.o. za awans do finału programu Twoja firma, Twoja szansa na sukces

 • Solidna Firma 2010

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kandydatura Soneta Sp. z o.o., która została zgłoszona do Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Solidna Firma Biała Lista pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, po pozytywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych uzyskała tytuł Solidna Firma 2010. Tytuł został przyznany za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta.

 • Grand Prix CRM 2007

11 marca 2008 firma Soneta Sp. z o.o. zdobyła I miejsce w konkursie organizowanym przez ABG Centrum Promocji Biznesu na najlepszą aplikację CRM 2007 roku.

Nagrodę w imieniu firmy Soneta odebrał Zbigniew Boguś, kierownik modułu enova CRM, który stwierdził: – Nie traktuję tego wyróżnienia jako ukoronowania pracy, ale jako etap w rozwoju naszej aplikacji i motywację do dalszych udoskonaleń.

 • Wyróżnienie w konkursie Microsoft Aplikacja Roku 2006

System enova zdobył wyróżnienie w kategorii „Oprogramowanie do zarządzania” w konkursie Microsoft Aplikacja Roku 2006. System został doceniony również przez samych użytkowników. Dzięki ich głosom w tym samym konkursie enova zajęła trzecie miejsce na 83 zgłoszone programy.

 • Bądź pierwszy z Microsoft

W programie „Bądź pierwszy z Microsoft” system enova otrzymał wyróżnienie w kategorii technologii innowacyjnych, gotowych sprostać wymaganiom stawianym przez każdą firmę.

 • Najlepsza współpraca z SQL, Visual Studio oraz BizTalk Server 2006

System enova otrzymał nagrodę dla najlepszych aplikacji pracujących z najnowszą platformą aplikacyjną SQL Server 2005, Visual Studio 2005 oraz BizTalk Server 2006.

Enova Nagrody i Rekomendacje Najlepsze Systemy ERP Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl