Jednostki Budżetowe

Moduł enova365 Jednostki budżetowe rozszerza funkcjonalność systemu enova365 o możliwość ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe: rodzajową, zadaniową lub mieszaną.

Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości opisywane rozwiązanie daje możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów.

Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Moduł enova365 Jednostki budżetowe w szczególności umożliwia:

 • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji rodzajowej, zadaniowej lub mieszanej
 • korekty planów w kolejnych okresach
 • procentową i kwotową kontrolę wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych
 • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych
 • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych
 • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych
 • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej
 • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych
 • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel)

Korzyści:

 • Pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki
 • Kontrola kwotowa i procentowa wykonania planów i zaangażowania
 • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu księgowania dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i wg klasyfikacji budżetowych
 • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu kontroli przepływów pieniężnych wg klasyfikacji budżetowych
 • Automatyzacja tworzenia sprawozdań budżetowych

Enova Sprzedaż Jednostki budżetowe Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl