Funkcjonalność

 

System enova365 jest jak eleganckie ubranie – trudno się spodziewać, by to, które wisi na sklepowym wieszaku, było skrojone dokładnie do potrzeb użytkownika. Dlatego program wymaga zaadaptowania go do środowiska, w którym będzie działał. Wspólny wysiłek włożony na etapie wdrożenia na pewno się opłaci – enova365 będzie w stanie rozwiązać problemy, które dotychczas wydawały się niemożliwe do rozwiązania.

Aplikacja skonstruowana jest modułowo – każdy moduł ma za zadanie wspomagać określony obszar działalności organizacji: zarządzanie kadrami, rachubę płac, ewidencję środków pieniężnych, fakturowanie, gospodarkę magazynową, sprzedaż, księgę inwentarzową, środki trwałe, księgowość, relacje z klientami, windykację czy sprzedaż mobilną. Na przykład system funkcjonujący w drukarni musi mieć możliwość przygotowywania kosztorysów z uwzględnieniem zapasów magazynowych, kosztów towaru, dostępnych gramatur papieru. Powinien uwzględniać koszt farb i szacować ich wykorzystanie, wyliczać czas pracy maszyn potrzebny do realizacji zlecenia oraz uwzględniać przy kalkulacji zleceń amortyzację i koszty leasingu.

System enova365 przygotowany został do współpracy z oprogramowaniem branżowym i specjalistycznym, dzięki czemu całość funkcjonowania firmy można skupić w jednej aplikacji. Pozwala to zapomnieć o żonglowaniu wieloma oddzielnymi programami i marnowaniu w ten sposób czasu i środków.

Skomplikowane? Być może, jednak warto poświęcić czas na konfigurację programu – dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzać go w przyszłości, działając efektywniej.

 

Procesy biznesowe

 

Enova365 jest w trzech odmianach funkcjonalnych, w „trzech kolorach”. W związku z tym system enova365 może rozwijać się wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika. W tym przypadku zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

Wersja srebrna

System w wersji srebrnej przeznaczony jest dla małych i średnich firm. Do obsługi podatkowo-finansowej Podatników zaproponowano w tym rozwiązaniu Księgę Przychodów i Rozchodów. Wersja srebrna oferuje standardową funkcjonalność modułów zaprojektowaną przez producenta.

Wersja złota

Z myślą o wymagających Użytkownikach, którzy prowadzą księgowość w oparciu o plan kont, stworzony został system w wersji złotej. Adresowany jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw. Moduły obsługujące działy sprzedaży i kadrowo-płacowe posiadają wzbogaconą funkcjonalność w stosunku do wersji srebrnej, a cały system jest wyposażony w mechanizm definiowania przez Użytkownika dodatkowych pól (cech) do dowolnych elementów systemu. W ten sposób Użytkownik samodzielnie rozszerza funkcjonalność systemu. Zdefiniowane cechy mogą być wykorzystane w prezentacji danych oraz przy tworzeniu raportów i analiz.

Wersja platynowa

To rozwiązanie, które jest w stanie zaspokoić najwyższe wymagania Użytkownika. System w tej wersji podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia „doczytywanie” zewnętrznych modułów DLL. Moduły te tworzone są przez integratorów systemu niezależnie od producenta. API – jest to biblioteka klas .NET umożliwiająca zarządzanie obiektami składającymi się na system enova365 Dzięki tej bibliotece istnieje możliwość wpływania na edytowane dane, np. poprzez dopisywanie specjalizowanych (formatek, funkcji), które rozszerzają standardową funkcjonalność systemu o funkcjonalność dedykowaną dla danej firmy. Stąd też lepiej można dostosować system enova365 do potrzeb Użytkownika, w tym umożliwić współpracę enova365 z innymi aplikacjami. Przykładem takiego rozwiązania jest możliwość rozszerzania karty kontrahenta, karty towaru np. o dane związane z normą ISO, czy też przygotowanie własnej (poza standardową wprowadzoną w programie) procedury importu danych z plików RCP (Rejestrator Czasu Pracy), umożliwiającej przygotowanie danych dla szczegółowego rozliczenia czasu pracy, na poziomie programu płacowego. Innym przykładem wykorzystania API jest połączenie modułu księgowego ze specjalizowaną aplikacją do sprzedaży samochodów, czy modułem do produkcji okien.

Enova Funkcjonalność Najlepsze Systemy ERP Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl