enova365 Pulpit Pracownika

Platforma internetowa enova365 Pulpit Pracownika jest kontynuacją produktu enovaNet Kadry Płace.To kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, które poszerza funkcjonalność stacjonarnej aplikacji enova Kadry Płace.


Rozwiązanie enova365 Pulpit Pracownika umożliwia pracownikom swego rodzaju „samoobsługę” w załatwianiu za pośrednictwem Internetu większości spraw administra- cyjnych bez konieczności wypełniania uciążliwej dokumentacji papierowej.
Elektroniczny dostęp do danych kadrowo-płacowych w istotny sposób przyspiesza przepływ informacji w firmie. Automatyzacja zarządzania sprawami pracowniczymi to również klucz do zmniejszenia kosztów administracyjnych i poprawy efektywności operacyjnej.

Pracownik z poziomu aplikacji:

  • ma dostęp do podstawowych danych kadrowych takie jak: dane identyfikacyjne, dane adresowe, informacje o członkach rodziny, historii zatrudnienia i wykształceniu
  • widzi informacje dotyczące danych podatkowych (numery NIP, PESEL, dane urzędu skarbowego), numeru rachunku bankowego, wypłaconego wynagrodzenia oraz deklaracji podatkowych wraz możliwością podglądu szczegółów oraz wydruku paska wynagrodzeń oraz umowy
  • sprawdzi dostępny limit urlopowy i datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
  • może składać elektroniczne wnioski (np. o urlop, o zmianę danych osobowych, o premię), które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika, widzi listę złożonych wniosków oraz tych czekających na zatwierdzenie
  • otrzymuje informację zbiorczą dotyczącą czasu pracy, normy czasu pracy i nadgodzin w formie kalendarza oraz statystyk

Enova Sprzedaż enova365 Pulpit Pracownika Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl