enova365 jako ERP

 

ERP to skrót angielskiego Enterprise Resource Planning, czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. System ERP obejmuje całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa od finansów przez zarządzanie zasobami ludzkimi po logistykę i produkcję.

Systemy ERP przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych.

Największą zaletą najnowocześniejszych systemów ERP jest ich elastyczność i możliwość dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa w każdej branży w zależności od jego potrzeb. Jednocześnie dzięki zintegrowaniu modułów, które zawiera pakiet ERP uzyskujemy płynność współpracy różnych działów w firmie np. dane wystarczy wprowadzić tylko raz, a będą one dostępne również dla innych aplikacji, obsługujących odrębne obszary funkcjonowania firmy. Dzięki systemowi ERP praca zespołu jest zsynchronizowana. Możliwe jest sprawne prowadzenie projektów, szybka wymiana informacji, a co za tym idzie również oszczędność czasu i obniżenie kosztów.

 

System ERP powinien zapewniać kompleksową obsługę i zaspokajać potrzeby przedsiębiorstwa w wielu obszarach jego funkcjonowania.

Oprogramowanie ERP usprawnia zarządzanie m.in. w zakresie:

 • finansów (majątek trwały, rozrachunki, płatności, księgi rachunkowe)
 • zarządzania zasobami ludzkimi (twardy i miękki HR, HRM)
 • logistyki (zakupy i sprzedaż, transport i spedycja, gospodarka magazynowa, przetargi)
 • produkcji (technologie, planowanie, sterowanie, kontrola jakości)
 • CRM, czyli Customer Relationship Management (obsługa klientów, zarządzanie marketingiem i sprzedażą)
 • budżetowania (plany budżetowe, analizy wielowymiarowe, prognozowanie)

Budowa wzorcowego pakietu ERP umożliwia skomponowanie z zestawu dostępnych aplikacji systemu optymalnego pod względem profilu i stopnia rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Jednocześnie wszystkie moduły aplikacji muszą być starannie zintegrowane, aby mogły ze sobą współpracować, zwiększając korzyści wynikające z wdrożenia.

System ERP obsługuje zarówno instytucje, firmy handlowe, jak i usługowe oraz produkcyjne o różnych typach produkcji. Specjalne wersje umożliwiają obsługę sprzedaży detalicznej i mobilnej.

 

 • Korzyści płynące z ERP

 

Inwestycja w Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP system ERP to najlepszy plan dla rozwoju firmy. Wdrożenie systemu ERP pozwala wydatnie poprawić efektywność działania całej firmy, oraz osiągnąć znaczące korzyści biznesowe.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi:

 • Sprawniejsza obsługa procesów kadrowo-płacowych
 • Bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
 • Możliwość planowania i ewidencji czasu pracy
 • Łatwiejsze badanie potrzeb szkoleniowych, budżetowanie i ocenie
 • Uprawnienie przeprowadzania okresowych ocen pracowników

Korzyści z wdrożenia pakietu ERP w obszarze zarządzania finansami:

 • Szybsza analiza stanu należności i zobowiązań
 • Sprawniejsze zarządzanie płatnościami
 • Szerokie spektrum możliwości w zakresie obsługi i rozliczenia podatku VAT
 • Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów
 • Szerokie wsparcie procesów windykacyjnych
 • Zaawansowana kontrola okresu sprawozdawczego

Korzyści wdrożenia systemu ERP w obszarze logistyki:

 • Sprawna ocena i wybór dostawców
 • Skuteczna wymiana informacji pomiędzy pracownikami
 • Zaawansowane raportowanie
 • Odzwierciedlenie zasobów w czasie rzeczywistym
 • Oszczędność czasu i kapitału, dzięki stałemu dostępowi do wszystkich danych

Korzyści z wdrożenia ERP w obszarze produkcji:

 • Zapewnienie ciągłość produkcji poprzez obniżenie poziomu zapasów do minimum
 • Dotrzymywanie terminów dostaw poprzez projektowanie szczegółowych planów produkcyjnych
 • Koordynowanie wszystkich środków produkcji, w tym maszyn, narzędzi i materiałów
 • Pełna przejrzystość kosztów produkcji
 • Zaawansowane analizy klientów w celu optymalizacji przyszłych planów produkcyjnych

Enova enova365 Najlepsze Systemy ERP Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl