Delegacje Służbowe

Moduł enova365 Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

Na funkcjonalność modułu składa się:

  • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem
  • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg)
  • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych
  • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych
  • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu
  • obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy
  • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje
  • tabela państw, oraz pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych
  • możliwość integracji z ewidencją przebiegu pojazdu

Enova Sprzedaż Delegacje Służbowe Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl