Czy Twoją firmę stać na to, żeby ponieść koszty nieefektywności?

Wdrożenie każdego nowego oprogramowania w przedsiębiorstwie wiąże się z pewnymi kosztami – zarówno czasowymi, jak i tymi stricte finansowymi. Zwłaszcza te drugie są dla osób decyzyjnych w firmach zdecydowanie namacalne i często stanowią zasadniczą przeszkodę przed natychmiastowym wdrożeniem systemu ERP.

Zarządzającym zdarza się patrzeć zbyt krótkowzrocznie, przez co korzyści z wdrożenia oprogramowania ERP wydają się im niejasne, mgliste i trudne do zmierzenia statystycznego. Niestety takie nastawienie w dłuższej perspektywie czasu grozi poważnymi negatywnymi konsekwencjami biznesowymi. Zbyt długie oczekiwanie na implementację w większości przypadków i tak kończy się wdrożeniem systemu ERP, aczkolwiek wtedy już stanowi to konieczność, żeby utrzymać się na rynku, a nie żeby osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Mimo wszystko jesteśmy świadomi, że wciąż wielu z Was, drodzy Przedsiębiorcy, nie wierzy w przedstawiony wyżej czarny scenariusz. Właśnie dlatego mamy dla Was małą pomoc, która pomoże Wam wyliczyć realne korzyści z implementacji oprogramowania ERP. Zastanówcie się zatem nad 3 przedstawionymi niżej zagadnieniami.

1.Określ koszty niewydolności

Jeśli nie korzystasz z systemu ERP, to prawdopodobnie Twoje obecne procesy wewnątrz firmowe są nie w pełni efektywne i wykazują duże rezerwy. Znaczna część czasu pracy Twoich pracowników, klientów i kadry kierowniczej w obecnym kształcie jest marnowany lub niewykorzystywany w sposób właściwy. Automatyzacja niektórych procesów mogłaby zdecydowanie wpłynąć na oszczędności wspomnianego czasu i przede wszystkim kosztów pracy.

Sprawdź też: Chcesz wdrożyć system ERP w chmurze? Przed Tobą 3 wyzwania

We wstępie do tego tekstu wspomnieliśmy, że prawdopodobnie Twoim głównym argumentem przeciwko wdrożeniu systemu ERP są wysokie realne koszty finansowe. Aczkolwiek na pewno zdajesz sobie sprawę, jako doświadczony Przedsiębiorca, z tego, że nieefektywnie wykorzystany czas pracowników oraz procesów firmowych można również prosto przeliczyć na utracone zasoby finansowe. Wystarczy więc, iż zastosujesz prosty rachunek, który pozwoli Ci porównać, które straty w dłuższej perspektywie będą większe, a przez to bardziej destrukcyjne dla Twojego biznesu.

2. Jasno zdefiniuj, co wdrożenie systemu ERP powinno dać Twojej firmie

Wykonanie obliczeń z punktu pierwszego wymaga od Ciebie posiadania klarownej wizji, gdzie Twoja firma aktualnie jest i gdzie powinna być „jutro” (co chcesz osiągnąć w przyszłości korzystając z systemu ERP, np. efektywniejsza rotacja zapasami, zwiększenie sprzedaży, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, zmniejszenie kosztów pracy itp.). Korzystaj tutaj z konkretnych wartości, takich jak np. procenty lub liczby, a nie ogólników („chcemy znacznie zwiększyć sprzedaż” lub „zmniejszyć straty magazynowe”). Tylko jasne zdefiniowanie korzyści pozwolą Ci obliczyć konkretną kwotę niewydolności.

3. Zdefiniuj, jak Twoja firma ma zamiar osiągnąć te cele i korzyści

Oczywiście w biznesie wszelkie liczby mają fundamentalne znaczenie. Nie przedstawiają one jednak większej wartości bez odpowiedniego kontekstu i właściwych działań. Dlatego Twój zespół musi zdefiniować konkretne kroki oraz osoby odpowiedzialne za realizację tychże zadań, które mają doprowadzić do osiągnięcia zdefiniowanych wcześniej korzyści.

Może to być analiza, które konkretnie moduły oprogramowania muszą zostać wykorzystane do zmiany na lepsze zdiagnozowanych procesów biznesowych wymagających znaczącej poprawy, aby osiągnąć spodziewane korzyści. Jak to wygląda w praktyce? Powinieneś odpowiedzieć sobie, razem z zespołem, jak dokładnie zostaną zmienione poszczególne procesy w celu skrócenia czasu trwania całego jego cyklu, np. produkcyjnego lub logistycznego? Jak efektywniej zarządzać zasobami magazynowymi?

Zobacz również: Internet rzeczy i ERP – duet idealny z bliskiej przyszłości?

Tego typu analiza, niezależnie od motywów jej przeprowadzenia, tak czy inaczej przyczyni się pozytywnie do zarządzania zmianami, procesami oraz komunikacji między pracownikami wewnątrz organizacji.

Każda firma nieustannie dąży do rozwijania swojej organizacji, zwiększania skali wzrostu, generowanych przychodów oraz poprawiania jakości obsługi swoich klientów. Te wszystkie cele można dużo skuteczniej realizować z wykorzystaniem systemu ERP, który pozwoli Ci zautomatyzować i usprawnić wiele biznesowych procesów.

ERP enova365 zarządzanie procesami, zwiększenie efektywności pracy, ERP również dla małych firm MSP | partner enova365 Kraków | initius.pl | enova