Członkowie

Ułatwia ewidencję członków organizacji oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek.

Obsługiwane są dwa rodzaje kartotek członków:


1) członkowie zwyczajni – osoby fizyczne będące członkami danej organizacji
2) członkowie wspierający – osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji

Ewidencja członków obejmuje:

  • rejestrację danych członka lub kandydata na członka
  • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów
  • procesy nadania statusu oczekującego na przyjęcie, przyjęcia w poczet członków oraz skreślenia z listy członków

Funkcjonalność aplikacji do rozliczania składek członkowskich obejmuje:

  • definiowanie zasad naliczania składek z możliwością określania indywidualnych składek dla poszczególnych członków
  • okresowe naliczanie składek członkowskich
  • rejestrację wpłacanych składek
  • kontrolę stanu opłacenia składek (ściągalności składek), ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków za poszczególne okresy i narastająco, umarzanie składek

Ewidencja składek zintegrowana jest z modułem enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych, dzięki czemu możliwe staje się zarządzanie płatnościami wspólne dla całego systemu enova, z uwzględnieniem modułów enova365 Księga Handlowa i enova365 Handel.

Enova Sprzedaż Członkowie Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl