CRM Outlook

Moduł dodatkowy enova365 CRM Outlook w połączeniu z modułem enova356 CRM pozwala wyeksportować zarówno przychodzące jak i wychodzące wiadomości e-mail z MS Outlook 2007/2010 do enova365. Wiadomości trafiają do enova365 jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu, narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova365. Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę Kontrahentów/ Kontaktów w pełni funkcjonalną jak standardowa lista w enova365). System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do danego kontrahenta lub osoby kontaktowej. Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu, okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova365.

Zalety modułu:

  • przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji kontaktów z Klientami
  • pełna historia kontaktu z danym Kontrahentem zebrana w jednym miejscu
  • automatyczne przypisanie Kontrahenta do wiadomości e-mail
  • możliwość dalszego procesowania zapisanych wiadomości bezpośrednio w systemie enova365 ,a co za tym idzie przetwarzanie ich w innych modułach enova365

Enova Sprzedaż CRM Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl