Cennik enova365


Oprogramowanie ERP enova365 ma otwartą architekturę – każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności organizacji: zarządzania kadrami, naliczania płac, ewidencji środków pieniężnych i trwałych, fakturowania, sprzedaży, zarządzania magazy­nem, prowadzenia księgi inwentarzowej, księgowości itp. Dzięki odpowiedniemu doborowi aplikacji i ich precyzyjnej konfigu­racji na etapie wdrożenia otrzymują Państwo system idealnie dostoso­wany do potrzeb firmy. Oprócz możliwości korzystania z systemu stacionarnie (enova365 standard), program jest dostępny przez logowanie on-line (enova365 multi) w interfejsie przeglądarkowym (obsługującym HTML5), dotykowym (Windows 8.1, Windows 10 Modern UI) i komórkowym (Windows Phone, Android)


Moduły srebrneModuł

enova365 standard

enova365 multi

enova365 Kadry Płace

1 290

1 806

enova365 Księga Podatkowa

450

630

enova365 Księga Inwentarzowa*

290

406

enova365 Faktury

190

266

enova365 Handel**

790

1 106

enova365 CRM

390

546

enova365 Podgląd

690

863

enova365 Serwis

290

406

enova365 Wypożyczalnia

290

406

enova365 Serwis

290

406

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

dodatkowe stanowisko

395

494


* Kolor Księgi Inwentarzowej definiowany jest przez rodzaj Księgowości.
** Moduł zawiera faktury oraz magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.


Moduły złoteModuł

enova365 standard

enova365 multi

enova365 Kadry Płace

3 190

3 988

enova365 Księga Handlowa

2 390

2 988

enova365 Księga Inwentarzowa*

990

1 238

enova365 Faktury

490

613

enova365 Handel**

1 490

1 862

enova365 CRM

890

1 113

enova365 Przedstawiciel Handlowy

1 590

1 988

enova365 Windykacja

890

1 069

enova365 Szkolenia

790

988

enova365 Członkowie

690

863

enova365 Podgląd

690

863

enova365 Preliminarz EŚP

790

988

enova365 Delegacje Służbowe

490

613

enova365 Projekty***

1 690

2 113

enova365 Opis Analityczny - aktywacja

320

400

enova365 Serwis

690

863

enova365 Wypożyczalnia

690

863

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych dodatkowe stanowisko

395

494

enova365 Produkcja

1 990

2 488

enova365 Workflow

300

300

enova365 DMS

390

390

enova365 Konfigurator Workflow i DMS****

2 490

2 490


* Kolor Księgi Inwentarzowej definiowany jest przez rodzaj księgowości.
** Moduł zawiera faktury oraz magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.
*** Moduł zawiera CRM oraz Budżetowanie.
**** Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia pierwszego stanowiska.

Moduły dodatkowe*Środowisko enova365 doskonale dostosowuje się do ewoluujących potrzeb przedsię­biorstw, które wchodzą w fazę dynamicznego rozwoju. Oprócz możliwości rozbudowy systemu o standardowe moduły należące do pakietów, oferujemy także szereg dodat­kowych aplikacji o specjalistycznych funkcjonalnościach.
enova365 Analizy MS Excel

2 490

enova365 Jednostki Budżetowe

1 990

enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

2 190

enova365 Wirtualne Wyciągi Bankowe

2 490

enova365 Importy Księgowe

1 490

enova365 Eksporty Księgowe

1 490

enova365 Pracownicy Eksportowi

2 490

enova365 Pracownicy Uczelni

2 490

enova365 Pracownicy Koszty Projektów

1 990

enova365 Czas Pracy

1 990

enova365 Integrator

4 980

enova365 e-Sklepy Konektor

1 990

enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)**

1 490

enova365 Drukarki etykiet Zebra

190

enova365 SMS

890

enova365 CRM Outlook

890

enova365 eFaktura GreenMail24

720

enova365 EDI

1 990

enova365 e-mail

1 990

enova365 Harmonogram Zadań

1 490

enova365 Platforma Managera

690

enova365 Pracownicy Prokuratury

7 500


* Moduł dodatkowy wymaga odpowiedniego modułu podstawowego. Zakup modułu dodatkowego jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk posiadanych aktualnie oraz w przyszłości.

** Wymaga modułu enova365 Handel min w wersji Złotej.

Tabele dodatkowe


Tabele dodatkowe wykorzystywane są do rozszerzania funkcjonalności oprogramowa­nia enova365 lub integracji z innymi systemami. Obejmują ofertę w ZŁOCIE do maksymalnie 15 tabel.

1-5 tabel -> za 1 szt.

360

6-15 tabel -> za 1 szt.

720Aktualizacja systemu enova365


Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję, która obowiązuje od dnia zakupu i może ją odtworzyć poprzez wykupienie Aktualizacji Terminowej lub Otwartej. Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony producenta.Terminowa*

15% ceny podstawowej

Otwarta**

30% ceny podstawowej


* Odtworzenie warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu gwarancyjnego.

** Odtworzenie warunków gwarancji na kolejne 12 miesięcy od daty jej zakupu, dla klientów nieposiadających ważnej gwarancji.enova365 Pulpity*

Moduł

1-50 użytkowników

51-200 użytkowników

201-1000 użytkowników

1001+ użytkowników

enova365 Pulpit Pracownika

2 990

8 990

19 900

24 490

enova365 Pulpit Kierownika**

199

199

199

199

enova365 Pulpit Kontrahenta

2 490

6 990

10 990

14 490

enova365 Workflow w Pulpitach***

1 490

2 990

4 990

7 990

enova365 Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika

4 950

4 950

4 950

4 950


* Ceny dotyczą zakupu pakietu dostępów online w obrębie wybranego rodzaju Pulpitu i są zakładane dla każdego nazwanego Użytkownika. Wymaga stosownej licencji na bazę danych.
Dostępne także w wersji wielofirmowej oraz Biuro Rachunkowe - w przypadku tych wersji za użtkowanie w kolenej bazie obowiązuje doplata w wysokości 5% wartości posiadanego Pulpitu (za każdą bazę w danym rodzaju Pulpitu). Licencjonowanie poszczególnych Pulpitów w wersji Biuro Rachunkowe są niezależne dla każdego rodzaju Pulpitu (Pracownika oraz Klient Biura Rachunkowego - ale w danym rodzaju Pulpitu obowiązuje jeden, najwyższy przedział dla całej instalajcji - w każdej bazie Klienta Biura).

** Pulpit Kierownika jest rozszerzeniem funkcjonalności Pulpitu Pracownika o funkcje menadżerskie.

*** Wymaga co najmniej jednego stanowiska Workflow w wersji platynowej w głównej instalacji enova365. Przedział liczby użytkowików Workglow w Pulpitach (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego).
Workflow w Pulpitach dostępny jest w sprzedaży wyłącznie z jednym z podstawowych pulpitów (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego) Nie jest sprzedawany samodzielnie.
Pulpit Workflow rozszerza możliwości Pulpitu podstawowego o możliwość procesowania pracy wielu osób sta procesy przetwarzane przez użytkowników pulpitowych mogą pracować tylko na wybranych typach danych okreśnowych w dokumentacji Pulpitu Workflow.
enova365 Pulpity Klienta Biura Rachunkowego*Moduł

1-50 baz

51-200 baz

201-500 baz

500+ baz

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego **

2 290

6 990

9 990

14 490


* Zalecane jest zastosowanie Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego dla wszystkich baz Klientów Biura Rachunkowego - istnieje możliwość zakupu dla części baz Biura Rachuunkowego w ramach zdeffiniowanych przedziałów liczby baz.

** Pulpit Klienta Biura Rachunkowego jest rozszerzeniem licencji tybu Biuro Rachunkowe (wymaga dodatku "Praca na Wielu Bazach", który jest w cenie licencji stanowiskowych tybu Biuro Rachunkowe).


enova365 dla Biur Rachunkowych (wersja srebna)moduł enova365

enova365 standard*

enova365 multi*

Kadry Płace BR

1 548

2 167

Księga Podatkowa BR

540

756

Księga Inwentarzowa BR**

348

487

Faktury BR

228

319

Ewidencja Środków Pieniężnych BR dodatkowe stanowisko

474

593


* W cenie moduł dodatkowy enova365 Praca na Wielu Bazach (zawiera Platforma Managera).

** Kolor Księgi Inwentarzowe definiowany jest przez rodzaj księgowości. W wersji dla biur rachunkowych w przypadku posiadania Księgi Podatkowej oraz Księgi Handlowej na jednej licencji typu Biuro Rachunkowe, wymagana jest wersja złota Księgi Inwentarzowej
enova365 dla Biur Rachunkowych (wersja złota)moduł enova365

enova365 standard*

enova365 multi*

Kadry Płace BR

3 828

4 785

Księga Inwentarzowa BR**

1 188

1 485

Faktury BR

588

735

Księga Handlowa BR

2 868

3 585

Workflow BR

300

300

DMS BR***

470

470

Konfigurator Workflow i DMS BR****

2 990

2 990

Preliminarz EŚP BR

948

1 185

Delegacje Służbowe BR

588

735

Ewidencja Środków Pieniężnych BR dodatkowe stanowisko

474

593

Windykacja BR

1 069

1 280


* W cenie moduł dodatkowy enova365 Praca na Wielu Bazach (zawiera Platforma Managera).

** Kolor Księgi Inwentarzowej definiowany jest przez rodzaj księgowości. W wersji dla biur rachunkowych w przypadku posiadania Księgi Podatkowej oraz Księgi Handlowej na jednej licencji typu biuro rachunkowe, wymagana jest wersja złota Księgi Inwentarzowej

*** Moduły enova365 w wersji złotej i platynowej oraz Workflow w wersji platynowej wymagają modułu enova 365 Konfigurator Workflow i DMS

**** Zakup modułu enova365 Konfigurator Workflow i DMS jest jednorazowy dla wszystkich stanowisk DMS oraz Workflow Platynowy posiadanych aktualnie oraz w przyszłości. Jest niezbędny do uruchomienia pierwszego stanowiska.


Model licencjonowania enova365
model licencjonowania enova365

Cennik obowiązuje od 25.03.2015 r. Ceny określone są w PLN, mają wartość netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Przedstawione ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa. Użytkowników końcowych, w celu uzyskania szczegółowej informacji na temat cen, prosimy o kontakt z Autoryzowanym Partnerem Soneta.

Konfigurator Workflow i DMS

Załączone pliki

Enova enova365 Cennik Najlepsze Systemy ERP Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl