4Trans (Tachoscan)

Moduł dodatkowy enova365 4Trans (Tachoscan) rozszerza funkcjonalność modułu enova365 Kadry i Płace o możliwość wymiany danych między produktem 4Trans, a programem enova365.

Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu enova365 danych dotyczących:

  • pracowników
  • nieobecności
  • normy czasu pracy (harmonogramu)
  • czasu pracy (wykonania)
  • dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe)

Celem nadrzędnym jest umożliwienie „hurtowego” importu normy czasu pracy (harmonogramu/planu czasu pracy), czasu pracy (wykonania/czasu pracy), nieobecności dla wielu pracowników jednocześnie. Dane zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo – płacowego enova365, co umożliwi równie szybko i bezbłędnie rozliczyć czas pracy pracowników. Dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się niepoprawnych danych.

Korzyści:

  • Szybki i prawie bezobsługowy import czasu pracy i normy czasu pracy pracowników
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie procesu ewidencji czasu pracy wielu pracowników jednocze-śnie, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo płacowym
  • Szybkie i bezbłędnie naliczanie wynagrodzeń kierowcom

Enova Sprzedaż 4Trans (Tachoscan) Profesionalne Szkolenia i Wdrożenia Dodatki Kraków | initius.pl